لیگ ایران

شکایت قلعه نویی از مدافع سابق تیم ملی به کیفر خواست رسید

فوتبال ترایب- کیفرخواست پرونده شکایت امیر قلعه نویی از حسین کعبی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شد.

سال 93 جواد نکونام کاپیتان اسبق استقلال تهران و تیم ملی علیه قلعه‌نویی موارد جنجالی ای مطرح کرد. قلعه‌نویی و نکونام همان موقع از یکدیگر شکایت‌های متقابل کرده بودند که نهایتاً شکایت قلعه‌نویی از نکونام در مرحله دادگاه به صلح و سازش طرفین ختم شد.

کعبی نیز در همان زمان وارد این بحث شد و در تایید سخنان نکونام اظهار داشت:” حرف‌های جواد عین واقعیت است و به‌غیر از قلعه‌نویی، هشت نفر دیگر از مربی گرفته تا مدیرعامل باشگاه، دارند به فوتبال ایران ظلم می‌کنند.”

این موارد و دیگر سخنان کعبی باعث شکایت قلعه نویی و رودررویی این دو در دادگاه شد. قلعه نویی سرمربی وقت استقلال در این شکایت عناوین اتهامی افترا، توهین و نشر اکاذیب را مطرح کرد.

کعبی اسفند 93 به‌دنبال احضار به دادسرا، در شعبه بازپرسی حضور پیداکرد و توضیحاتی درباره اظهارت و اتهامات وارده داد. شعبه بازپرسی پس از استماع توضیحات کعبی، برای او قرار تأمین صادر کرد که کعبی با تودیع قرار صادره، آزاد شد.

این پرونده در مراحل مختلف ادامه یافت تا اینکه طی چند روز گذشته، شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، درباره بخشی از شکایت قلعه‌نویی علیه کعبی، کیفرخواست صادر کرد. بخش دیگری از عناوین اتهامی نیز در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد.