لیگ ایران

کارت بازی بازیکنان نفت تهران باطل شد

فوتبال ترایب- بنا به گفته های رییس سازمان لیگ، کارت بازی بازیکنان و کادر نفت تهران فقط برای بازی دیروز در سوپرجام اعتبار داشت و تا تسویه کامل با طلبکاران باشگاه صورت نگیرد، اعضای این تیم نمیتوانند در بازیهای لیگ شرکت کنند.

غلام حسنوی مربی سابق نفت‌تهران که به دفتر حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ رفته بود با عصبانیت نسبت به اقدامات مدیران سازمان لیگ اعتراض کرد و آن را غیرقانونی خواند.وی عقیده داشت در حالی که قرار بوده بدون تسویه حساب با کادرقبلی کارت کادرفنی جدید نفت صادر نشود، ولی این کار اتفاق افتاده است.

مربی سابق نفت در این باره گفت:” من برای رسیدگی به قولی که به ما داده بودند، در سازمان لیگ حاضر شدم و به صدور مجوز کادرجدید نفت اعتراض کردم ولی به من گفتند این کارت‌ها فقط برای بازی دیروز بوده و برای ادامه لیگ از اعتبار ساقط است و نفتی‌ها برای فصل هفدهم نیاز به تسویه حساب کامل دارند.”

به این ترتیب باید دید با توجه به تهدید جدی کنفدراسیون فوتبال آسیا، مدیران فعلی نفت تهران اقدامی برای حل این مشکل میکنند یا تا دقیقه نود برای فرار از بدهی ها تلاش خواهند کرد.