ایران

وضعیت نامطلوب کمپ تیم امید در قرقیزستان

فوتبال ترایب- رییس هیات اعزامی تیم امید ایران به قرقیزستان مراتب اعتراض خود نسبت به وضعیت محل زمین تمرین این تیم در بیشکک را به نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا ابراز کرد.

تیم امید کشورمان تمرین دیروز و امروز خود را در محل تمرین معین شده از سوی فدراسیون فوتبال قرقیزستان انجام خواهد داد که کیفیت زمین این محل بسیار بد و نامطلوبی است.

در مقابل تیم میزبان در زمینی به مراتب با کیفیت تر تمرین میکند و این برخورد دوگانه از اصئل میزبانی بازی های فوتبال به دور است.

تصاویر منتشر شده از این کمپ، کیفیت محل تمرین تیم امید در حد ورزشگاه های درجه دو شهرستان هاست که علاوه بر وضعیت بد چمن، وضعیت محیط اطراف نیز اصلا در شان تیم ملی امید کشورمان نیست.