انگلیس

چرا وین رونی اورتون را به لیگ چین ترجیح داد؟

فوتبال ترایب- وین رونی امیدوار است پس از پیوستن به باشگاه دوران نوجوانی اش بتواند دوباره راه خود را به تیم ملی انگلیس باز کند؛ چیزی که معتقد است اگر به چین میرفت هرگز امکان پذیر نبود.

رونی پس از دیدار مقابل اسکاتلند در نوامبر گذشته دیگر در تیم ملی حضور پیدا نکرد اما او هنوز تسلیم نشده است و معتقد است درخشش او در اورتون می تواند به گرت ساوثگیت دلیل کافی بدهد تا به او فکر کند.

رونی در مصاحبه با خبرنگاران گفت:”همان طور که به خوبی می دانید من عاشق بازی کردن برای انگلیس هستم. گرت باید تصمیم می گرفت همان طور که مورینیو هم ناچار بود تصمیم بگیرد اما من با او صحبت کردم. من فوتبالی که دلم می خواست را بازی نمی کردم و معتقدم وقتی برای باشگاهت بازی نمی کنی نمی توانی در تیم ملی بازی کنی.

بنابراین کاملا تصمیم او را درک می کنم. او به من گفت اگر هر هفته بازی کنم آنگاه امکان بازگشتم به تیم وجود دارد. اگر بتوانم این کار را انجام دهم فوق العاده می شود. آن وقت باید تصمیم بگیرد چه کاری می خواهد انجام دهد.

من می خواهم برای انگلیس بازی کنم. یکی از گزینه های من چین بود اما اگر می رفتم باید با تیم ملی خداحافظی می کردم. اگر به چین می رفتم دیگر بازی کردن برای انگلیس کار درستی نبود.”