ایران

کي روش و بندي از قرارداد که هيچ وقت اجرا نشد

فوتبال ترایب- در حالي کارلوس کي روش بارها با مسئولان فدراسيون فوتبال با ادبيات توهين آميز برخورد کرد که يکي از بندهاي قراردادش او را از اين کار منع کرده است.

در  يکي از بندهاي قرارداد کارلوس کي روش آمده است :” سرمربي همچنين مي‌پذيرد که در هيچ مصاحبه يا کنفرانس خبري درباره مسائل فدراسيون فوتبال بدون موافقت کتبي و هماهنگي با روابط عمومي صحبت نکند. به استثناي پرسش و پاسخ‌هاي مربوط به وضعيت تيم ملي در زمين فوتبال.”

کي روش در طول اين سال ها نه تنها به اين بند پايبند نبوده است بلکه بارها و به روش هاي مختلف، به کليت نظام فوتبالي کشور و افراد تشکيل دهنده آن تاخته است و با بدترين الفاظ افراد و جايگاه ها را مورد خطاب قرارداده است.

مديران فدراسيون هم نشان داده اند که کاريزماي برخورد با اين مربي را ندارند و در هيچ دوره اي حتي توبيخ ساده اي هم در پرونده او درج نکرده اند، چه برسد به تذکر و جريمه از مبلغ قرارداد. تنها باري که فدراسيون با کي روش به دليل لفاظي هايش درگير شد، ممنوع المصاحبه شدنش در زمان کفاشيان بود. ممنوعيتي که به کمک آتشبار دستيارانش در مصاحبه ها عملا بي نتيجه ماند.

کي روش اين روزها رابطه خوبي با تاج دارد و بارها از او تعريف کرده است و به نظر ميرسد که تاج هم از خلق و خوي او راضي است. بايد ديد اين ماه عسل چقدر دوام خواهد داشت و فدراسيون تا چه زماني به کي روش اجازه ميدهد که خارج از حيطه مسئوليتش و با مسئولان بالا دستي خود به مجادله بپردازد.