پرسپولیس

چانه‌زنی بی‌نتیجه طارمی با سرپرست پرسپولیس

فوتبال ترایب- مهدی طارمی علی رغم به پایان رسیدن مهلت باشگاه، باز هم به جای حضور در تمرین به دفتر باشگاه رفت تا بتواند مدیران پرسپولیس را به دادن تخفیف برای رضایتنامه مجاب کند. تلاشی که البته بی نتیجه ماند.

مهدی طارمی که به شدت در پی لژیونر شدن در سال منتهی به جام جهانی روسیه است ولی هنوز نتوانسته یک میلیون یورو پول دریافت رضایتنامه از پرسپولیس را فراهم کند.

مدیران باشگاه هم که حضور طارمی برایشان بسیار مغتنم است نمیخواهند به همین راحتی او را از دست بدهند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی این مبلغ را کم کنند.

طارمی امروز هم دوباره برای چانه زنی به دفتر طاهری سرپرست باشگاه رفت. اما مخالفت قاطعانه طاهری برای کاهش رقم درخواستی باشگاه برای صدور رضایتنامه اش مواجه شده است. باشگاه به طارمی فرصت کوتاه دیگری داده است تا تنها با پرداخت تعیین شده قبلی بتواند رضایت این باشگاه را برای خروج از پرسولیس بگیرد.

طارمی پس از این نشست صحبتی نکرد و جملات مبهمی همچون هنوز چیزی معلوم نیست و هر چه خدا بخواهد به زبان آورد.
پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره این موضوع گفت:” درباره حضور طارمی در پرسپولیس دو بحث فنی و اداری وجود دارد. مسئیل اداری در حال انجام است تا راهکارهایی توسط باشگاه ارائه شود. طارمی باید تصمیم نهایی را درباره پیشنهاد باشگاه بگیرد. درباره مسائل فنی هم شخص برانکو نظر نهایی را می دهد و هیچ دخالتی صورت نمی گیرد.”