استقلال

وزارت ورزش: دخالتی در خریدهای استقلال نداریم

فوتبال ترایب- علی رغم گمانه زنی هایی که درباره دخالت مستقیم وزارت ورزش و جوانان در خریدهای استقلال به گوش میرسید، معاون وزارت، این موضوع را تکزیب کرد.

خریدهای گران قیمت و خاص تیم پایتخت نشین استقلال و هیات مدیره از اعتبار افتاده این باشگاه این ظن را قوی کرده بود که وزارت به عمد در تشکیل هیات مدیره جدید تاخیر میکند تا بتواند بر نقل و انتقالات این تیم دخالت داشته باشد.

این موضوع توسط محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان تکذیب شد. او در این باره گفت:” هیات مدیره باشگاه این موضوع را بررسی خواهد کرد و در واقع برنامه‌ها متناسب با میزان درآمد باشد که البته این موضوع در خصوص همه باشگاه‌ها صدق می‌کند.

وزارت ورزش دخالتی در این‌باره نمی‌کند اما نظارت دارد، نقش هیات مدیره هم این است که حواسش به چنین مسائلی باشد. در واقع هیئت مدیره نقش کلیدی دارد.”