ایران

تحریم کنندگان اردوی تیم امید شدیدا تنبیه خواهند شد

فوتبال ترایب- رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، بازیکنان و باشگاه هایی را که با اردوی تیم ملی امید همراهی نمی‌کنند را تهدید به مجازات بر اساس آیین نامه کرد.

اسماعیل حسن زاده در این باره گفت:” برخی از باشگاه ها با تیمهای ملی به ویژه تیم ملی امید، همکاری نداشتند. در خصوص حضور بازیکنان در تیم ملی و در هررده ای، ماده 83 آیین نامه انضباطی پیش بینی کرده است که اشخاص حقوقی(باشگاهها) و افراد حقیقی(بازیکنان)، حق خودداری یا انصراف از تیم های ملی و یا ممانعت از شرکت افراد در برنامه های تیم ملی در هر رده ای از تیم های ملی را ندارند و مسلما اگر مقامات تیم ملی و فدراسیون فوتبال در خصوص این تخلف از باشگاهها یا بازیکن به کمیته انضباطی شکایت کند، کمیته انضباطی تنبیهاتی که در ماده 83 تعیین شده است به مرحله اجرا خواهد گذاشت.”

او به تنبیهات موضوع ماده 83 اشاره کرد و افزود:” به عنوان مثال اگر باشگاه اجازه حضور به بازیکن خود در تیم ملی را ندهد و سپس از وجود آن بازیکن در مسابقه ای استفاده کند، نتیجه آن دیدار سه بر صفر به سود حریفش اعلام می شود و حتی ادامه حضور بازیکن نیز به حالت تعلیق در می آید.اگر بازیکن خودش بدون دخالت باشگاه از رفتن به اردوی تیم ملی خودداری کند، تا 7 مسابقه و پرداخت 30 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شود.”

رییس کمیته انضباطی احتمال تشدید این تنبیهات را در دفعات بعد رد نکرد و تاکید نمود:” بدون شک در صورت تکرار، مجازات بیشتری می توان در نظر گرفت. یعنی بازیکن و باشگاه نمی تواند بر خلاف برنامه های تیم ملی (برنامه هایی که با زمانبندی قانونی و مقررات فوتبال اعلام می شود) مخالفت کنند.”