استقلال

یعقوب کریمی: شماره 8 استقلال برازنده آقا مجتبی است

فوتبال ترایب- یعقوب کریمی شماره هشت سال گذشته استقلال با اعلام اینکه شماره 8 استقلال به مجتبی جباری تعلق دارد از پوشیدن شماره 9 یا 17 در فصل آینده خبر داد.

کریمی در این باره گفت: “شماره 8 استقلال تنها برازنده آقا مجتبی است. ایشان سالها این شماره را به تن کردند و در بازگشت نیز باید این شماره را به تن کنند.”

وی در ادامه افزود:” در دو سال گذشته این شماره نزد من امانت بود و با بازگشت ایشان این شماره دوباره به ایشان خواهد رسید. افتخار میکنم که دو سال در استقلال شماره 8 را پوشیدم.”

او درباره شماره فصل آینده اش اظهار داشت:” یا شماره سابقم که 17 بود را خواهم پوشید و شاید هم شماره 9 را بپوشم.”