استقلال

قرارداد مجتبی جباری با استقلال مشروط است

فوتبال ترایب- مجتبی جباری بازیکن باهوش و خلاقی است و حضور او میتواند در هر تیمی کمک شایانی به فرایند بازیسازی و تغذیه مهاجمان داشته باشد. اما یک مشکل مهم همیشه بازی مجتبی جباری را تحت الشعاع قرار داده است و آن مصدومیت های پی در پی و فرسایشی اوست.
یکی از موضوعاتی که پس از امضای قرارداد ناگهانی او با استقلال نظرها را جلب میکند، بسته شدن قراردادی دو ساله با این بازیکن پا به سن گذاشته است. این در حالی است که در فوتبال دنیا معمولا با بازیکنان بالای سی سال قراردادهای یک ساله بسته شده تا در صورت کاهش کیفیت عملکرد بازیکن، باشگاه محذوریتی برای ادامه همکاری با او نداشته باشد.
اما به نظر میرسد که این موضوع مد نظر تیم مذاکره کننده استقلال قرار گرفته است و این قرارداد دو ساله برای سال دوم مشروط تنظیم شده است.
طبق اخبار رسیده قرارداد جباری با استقلال مشروط است و درصورتی که او در طول فصل با مصدومیت های پیاپی روبرو شود باشگاه این حق را دارد که قرارداد او را به صورت یک طرفه فسخ کند. این موضوع باعث میشود که جباری نیز تلاش بیشتری برای مثمر ثمر واقع شدن در ترکیب تیم انجام دهد تا بتواند با پیراهن آبی از فوتبال خداحافظی کند.