تراکتورسازی

چرا تراکتورسازی از دو پنجره نقل و انتقالات محروم شد؟

فوتبال ترایب- سرانجام دلیل اصلی محرومیت تراکتورسازی از دو پنجره نقل و انتقالات فاش شد و مشخص شد که فسخ یک طرفه قرارداد با سه بازیکن خارجی، دلیل این محرومیت سنگین برای باشگاه تبریزی بوده است.

در زمستان گذشته بود که باشگاه تراکتورسازی برای ثبت قرارداد خریدهای جدیدش دچار مشکل شد و مشخص شد که این باشگاه توسط فیفا از دو پنجره نقل و انتقالات محروم شده است؛ اتفاقی که باعث شد این تیم در نیم فصل دوم افت محسوسی داشته باشد و در نهایت به رتبه سوم رضایت داد.

در این مدت گفته می شد پرونده هایی که این باشگاه به دلیل بدهی به بازیکنان خارجی در فیفا دارد، عامل این محرومیت است اما اکنون مشخص شده که فسخ یک طرفه قرارداد با سه بازیکن خارجی، دلیل اصلی این محرومیت بوده است.

در نیم فصل اول لیگ پانزدهم بود که تراکتورسازی قرارداد  ایان رمزی، دیتمار بیکای و حمزه یونس را به طور یکطرفه فسخ کرد و مطالبات مالی آنها را نیز پرداخت نکرد و همین مسئله شکایت این سه بازیکن به فیفا و محرومیت سنگین تراکتورسازی را به همراه داشت.