استقلال

دیدار مدیرعامل پیشین استقلال و وزیر ورزش

فوتبال ترایب- مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان امروز با محمد حسین قریب مدیرعامل پیشین استقلال جلسه ای برگزار کرد. به نظر میرسد این جلسه ارتباط نزدیکی با معرفی اعضای جدید هیات مدیره این باشگاه دارد.

بحث کهنه معرفی اعضای هیات مدیره استقلال و پرسپولیس امروز تحول تازه ای داشت و دیدار وزیر با یکی از کسانی که پیش از این به عنوان گزینه مدیرعاملی استقلال از او یاد میشد ماجرا را پیچیده تر کرد.

این در حالی است که وزیر در روزهای قبل حمایت کامل خود از افتخاری را اعلام کرده بود و باید دید وزیر برای قریب در اینده استقلال چه نقشی در نظر گرفته است. شاید او فقط یکی از اعضای هیات مدیره باشد.