لیگ ایران

خط قرمز سازمان لیگ بر بازیکنان خارجی بی کیفیت

فوتبال ترایب- سازمان لیگ با تصویب قوانینی جدید، قصد دارد از ورود بازیکنان خارجی بی کیفیت به فوتبال کشور جلوگیری کند.

سالهاست که بازیکنان خارجی جز ضرر و دردسر برای فوتبال ایران نتیجه ای نداشته اند. پس از حضور ده ها تن از این بازیکنان، تعدادی کمتر از انگشتان دو دست هستند که میتوان به آنها لقب باکیفیت و مفید را داد. بقیه این تحفه های خارجی کاری جز بی انضباطی، حاشیه، ضرر مالی و دردسرهای بین المللی از طریق شکایت به فیفا برای تیمهای خود نکرده اند.

مسئول کمیته نقل وانتقالات سازمان لیگ درباره ی راه حلهای فدراسیون برای مبارزه با این مشکل گفت:” به منظور جلوگیری از ورود بازیکنان بی‌کیفیت به لیگ برتر کشورمان قوانین جدیدی برای باشگاه‌‌های لیگ برتری در جهت جذب بازیکن در نظر گرفتیم که می‌تواند کمک شایانی به بالا رفتن سطح لیگ برتر کند.

فریبرز محمود زاده ادامه داد:” قبلا بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر باید اگر از کشورهای آفریقا و اقیانوسه جذب می شدند،باید حدالامکان تا سه فصل عضو تیم هایملی یا امید کشور خود بودند.اما با توجه به ضرورت تغیر در این قانون، تصمیم گرفته شده است که قوانین جدیدی وضع شود.

او قوانین تازه را اینگونه شرح داد:”من بعد بازیکنانی از قاره‌های آسیا، اقیانوسیه و آفریقا می‌توانند جذب باشگاه های ایرانی شوند که در دو فصل گذشته در رده‌های امید و بزرگسالان علاوه بر ملی‌پوش بودن به بازی هم گرفته شده باشند. “

وی در خصوص بازیکنان اروپایی اضافه کرد:” بازیکنانی که از قاره‌ ی اروپا، جذب باشگاه‌های لیگ برتری می‌شوند نیز باید در دو فصل گذشته در لیگ‌های A و B علاو ه بر عضویت داشتن، حداقل 10 بازی انجام داده باشند. قبلاً به این شکل بود که بازیکنان این قاره‌ها چنانچه کارت بازی در لیگ A و B کشورشان را داشتند، برای ورورد به لیگ برتر کشورمان کفایت می کرد.”

مسئول کمیته نقل وانتقالات به باشگاه ها توصیه کرد در قراردادهای خود با بازیکنان خارجی دقت داشته باشند و افزود: باشگاه ها باید مفادی را در قرارداد بازیکن قرار بدهند که اگر بازیکن مورد نظر به دلایل فنی به بازی گرفته نشد مبالغی را از قرارداد اولیه آنها کم کنند تا بدین شکل ضرر مالی کمتری را در قبال اشتباه در جذب و یا کم کاری بازیکن بپردازند.”