پرسپولیس

خلیل زاده یک ساله امضا کرد ولی دو سال خواهد ماند

فوتبال ترایب- در حالی که مدیران پرسپولیس خبر از قرارداد دو ساله شجاع خلیل زاده داده بودند ولی او امروز با حضور در هیات فوتبال استان تهران، قرارداد یم ساله امضا کرد.

این موضوع باعث به وجود آمدن سوال در میان هواداران این تیم بود و احساس کردند که ممکن است در این میان فریب خورده باشند.

اما قضیه از قرار دیگر است. این طور که گفته میشود قرارداد شجاع از ابتدا در باشگاه دو ساله بسته شده است ولی سال دوم به شرط توافق طرفین تمدید خواهد شد.

به این ترتیب در پایان فصل دست دو طرف برای فسخ قرارداد بر اساس متن آن باز خواهد بود و باید دید رابطه خلیل زاده و پرسپولیس تا چه حد محکم و ماندگار خواهد بود.