استقلال

منصوریان نظارت بر “امیدها” را آغاز کرد

فوتبال ترایب- سرمربی استقلال، ساعاتی قبل از آغاز اولین تمرین تیم بزرگسالان به کمپ حجازی آمد تا از تمرین تیم امید استقلال بازدید کند.

منصوریان که جوانگرایی یکی از خصایص مثبت اوست، امسال با توجه ویژه ای به تیم امید می نگرد و قرار است به عنوان تیم ب استقلال به آن توجه کند. او در این فصل نیز چند بازیکن امید را برای اضافه شدن به تیم اصلی جذب کرد و قرار است بر عملکرد این تیم به صورت مستقیم نظارت داشته باشد.

صادق ورمزیار مدیر آکادمی و محمد نوازی سرمربی جدید تیم «ب» استقلال در نیز در کنار کادر فنی تیم بزرگسالان این باشگاه حضور داشتند.

نکته جالب تیشرت منصوریان بود که روی آن به زبان انگلیسی نوشته شده بود، قویتر به پیش برو.