لیگ ایران

حاج صفی هم بازی شجاعی در پانیونیوس می شود؟

فوتبال ترایب- رسانه های یونانی از احتمال پیوستن احسان حاج صفی، مدافع هافبک ملی پوش ایرانی به باشگاه پانیونیوس خبر دادند.

حاج صفی که پیش از این با حضور در باشگاه اف سی فرانکفورت، بازی در اروپا را تجربه کرد، قصد دارد بار دیگر به یکی از لژیونرهای فوتبال ایران تبدیل شود و به نظر می رسد این بار مقصد او باشگاه یونانی پانیونیوس خواهد بود.

پانیونیوس که در حال حاضر مسعود شجاعی را در اختیار دارد، پیش از این کریم انصاری فرد را هم به خدمت گرفته بود و با درخشش در همین تیم بود که انصاری فر به المپیاکوس رفت.

به نظر می رسد تجربه خوب همکاری با این دو ملی پوش ایرانی، پانیونیوس را متقاعد کرده تا یک بازیکن دیگر از فوتبال ایران به خدمت بگیرند. ضمن اینکه رابطه خوب حاج صفی با شجاعی و انصاری فرد و توصیه این دو بازیکن به مدیران پانیونیوس در این این تصمیم موثر بوده است.

البته هنوز هیچ یک از دو طرف به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده اند اما احتمالا در چند روز آینده، اخبار دقیق تری از این انتقال منتشر خواهد شد.