پرسپولیس

استقلال و پرسپولیس می توانند بازیکن خارجی جذب کنند

فوتبال ترایب- روزبه وثوق احمدی، مسئول کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، اعلام کرد که باشگاه های پرسپولیس و استقلال دیگر مشکلی برای ثبت قرارداد بازیکن خارجی ندارند.

پرونده های متعدد دو باشگاه بزرگ تهرانی باعث شده بود تا فدراسیون فوتبال اعلام کند باشگاه هایی که پرونده باز در فیفا دارند، اجازه ثبت قرارداد بازیکن خارجی ندارند.

همین مسئله مدیران دو باشگاه را به تکاپو انداخت تا سرنوشت این پرونده ها را هرچه زودتر مشخص کنند؛ به ویژه پرسپولیسی ها که علی رغم امضای قرارداد با گادوین منشا، نتوانستند هنوز قرارداد او را ثبت کند.

اما هر دو باشگاه مدارک مربوط به بسته شدن پرونده های شان ( تادئو، گابریل، دسوزا و سپانویچ برای پرسپولیس و هلمکه، ساموئل، ردی و شیحی برای استقلال) را به فدراسیون ارائه دادند تا دیگر مشکلی برای ثبت قرارداد بازیکنان خارجی نداشته باشند.

وثوق احمدی هم امروز در مصاحبه ای گفت:”با رفع ایرادات و با روشن شدن وضعیت پرونده‌های نامشخص طلبکاران خارجی از تیم‌های استقلال و پرسپولیس مشکل ممنوعیت این دو تیم با بازیکنان خارجی برطرف شد  و این دو باشگاه پر طرفدار پایتخت بعد از اینکه مستندات خود را امروز به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان آوردند، از نظر این کمیته دیگر مشکلی برای ثبت قرارداد با بازیکنان خارجی نخواهند داشت.”