سپاهان

مهاجم گلزن سپاهان زیر تیغ جراحی

فوتبال ترایب- مسعود حسن زاده برای بهبود مصدومیت کهنه رباط صلیبی خود تحت عمل جراحی قرار گرفت.

مسعود حسن زاده که بعد از جدایی از سایپا به سپاهان اصفهان پیوسته بود، به دلیل پارگی رباط صلیبی نتوانست این تیم را تا پایان فصل همراهی کند. حسن‌زاده روز جمعه عمل شد و نتیایج عمل رضایت بخش عنوان شده است.

حسن زاده که با سپاهان قرارداد دارد، حداقل تا نیم فصل نمی‌تواند برای این تیم به میدان برود. بنابراین کرانچار باید به فکر پرکردن جای خالی این بازیکن در ترکیب تیم خود باشد.