استقلال

محمد نوازی کاندیدای سرمربی گیری تیم امید استقلال

فوتبال ترایب- مسئولان و کادر فنی تیم بزرگسالان استقلال قصد دارند توجه ویژه ای به تیم امید این باشگاه داشته باشند و در گام اول محمد نوازی را برای سرمربی گری این تیم کاندیدا کرده اند.

چند روز پیش منصوریان اعلام کرده بود که تیم امید باشگاه را به عنوان تیم ب باشگاه و پشتوانه تیم بزرگسالان در نظر خواهند داشت و امسال حساب ویژه ای روی این تیم باز خواهد شد.

گفته میشود با محمد نوازی به عنوان گزینه اصلی مسئولان باشگاه صحبت های مقدماتی نوازی انجام شده و حضور وی در این تیم قطعی خواهد بود.

منصوریان در این باره گفت:” به این نتیجه رسیدیم که تیم امید زیر نظر آکادمی باقی بماند اما به عنوان تیم دوم تیم بزرگسالان استقلال فعالیت و پشتیبانی خود را ادامه دهد و زیر نظر من و آقای ورمزیار به فعالیت بپردازد. درباره گزینه های مختلفی برای سرمربیگری نیز صحبت کردیم اما هر دو روی بحث محمد نوازی مشترک هستیم. او یک گزینه مناسب است و می تواند به تیم امید ما کمک کند. نظارت روی تیم امید بر عهده تیم بزرگسالان است و سرمربی این تیم یکی از دستیاران تیم ما خواهد.”