اروپا

گزارش: ستاره‌هایی که دوست ندارند مالیات بدهند

کریس رونالدو

این مهاجم پرتغالی به 4 مورد فرار مالیاتی، از جمله استفاده از کمپانی های صوری در ویرجین آیلند برای پنهان کردن درآمدش و عدم اعلام مبلغ دقیق درآمدش از حق انتشار تصاویرش تا سال 2020 متهم است.

رونالدو این اتهام ها را رد کرده و تاکید کرده که قصد فرار از پرداخت مالیات نداشته است. او پیش از این و بعد از انتشار اولین مدارکی که در مورد فرار مالیاتی اش منتشر شده بود، اعلام کرده بود که چیزی برای پنهان کردن ندارد.