لیگ ایران

تغییر قانون محرومیت در لیگ برتر؛ هر چهار کارت زرد، یک بازی

فوتبال ترایب- سازمان لیگ قصد دارد با تغییر قانون محرومیت با کارت زرد، دریافت چهار کارت زرد را شرط محرومیت بازیکن از یک بازی برای تیمش اعلام کند.

سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت:” در حال تصویب این قانون هستیم تا در هفدهمین دوره لیگ برتر بازیکنان به جای دریافت سه کارت زرد با چهار کارت زرد از حضور در یک مسابقه محروم شوند.”

به این ترتیب و درصورت قطعی شدن این قانون، در هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر قرار است هر بازیکنی با دریافت چهار کارت زرد یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شود.