ایران

شعار تیم ملی:80 میلیون نفر، یک ملت و یک ضربان قلب

فوتبال ترایب- سرمربی تیم ملی ایران در جریان دیدار با خبرنگاران شعار تیم ملی تا زمان جام جهانی نیز رونمایی کرد.

شعار جدید تیم ملی “80 میلیون، یک ملت و یک ضربان قلب” یا “80 Million People , 1 Nation , 1 Heart Beat” لقب گرفت. این شعار انگیزشی توسط سرمربی تیم ملی در جریان جلسه امروز معرفی شد.

کارلوس کی روش علاوه بر رونمایی از شعار تیم ملی تا جام جهانی برنامه های تیم ملی تا جام جهانی را نیز معرفی کرد.