ایران

بیش از 33000 صندلی خالی در آستانه بازی ایران و ازبکستان

فوتبال ترایب- اولین تجربه فروش بلیط بازی های تیم ملی فوتبال کشور به صورت صرفا الکترونیکی با مشکل استقبال کم هواداران مواجه شده است. در حال حاضر و در فاصله حدود چهار ساعت تا آغاز باین بازی بیش از 33000 بلیط هنوز به فروش نرفته است که این تعداد چیزی حدود چهل درصد کل صندلی های رسمی ورزشگاه آزادی را شامل می‌شود.

سنت حسنه خرید بلیط الکترونیکی و مشخص بودن هویت خریدار سالهاست که در کشورهای صاحب فوتبال پیاده میشود ولی این موضوع در کشور ما پدیده تازه ایست و هنوز هواداران با آن مانوس نشده اند. فدراسیون از چند روز قبل اطلاع رسانی برای فروش الکترونیکی بازی ایاران و ازبکستان را آغاز کرد و به هواداران هشدار داد که در این بازی بلیط فروشی درب ورزشگاه نخواهیم داشت. اما از تعداد بلیطهای به فروش رفته به نظر میرسد که هواداران هنوز این موضوع را جدی نگرفته اند و مطابق عادت سالیات دراز قصد دارند بلیطهای دقیقه نودی بازی را از اطراف استادیوم تهیه کنند.

تاکید فدراسیون بر فرهنگ سازی نحوه فروش بلیط و همزمان شدن این موضوع با حوادث تروریستی اخیر تهران، نیروهای اجرایی این مسابقه را در آزمون سختی قرار داده است. چه با ورود هواداران بدون بلیط، هم ریسک خطر حوادث احتمالی بالا خواهد رفت و هم تاکید چندباره فدراسیون بی اثر خواهد شد.