پرسپولیس

انتقاد مهرداد میناوند از قرارداد سروش رفیعی

فوتبال ترایب- قراردادهای کوتاه مدت یکی از مشکلات فوتبال ایران است. تازه ترین نمونه آن هم قرارداد شش ماهه سروش رفیعی با پرسپولیس بود که این بار مهرداد میناوند در صفحه شخصی خود به آن اعتراض کرد.

میناوند در اینستاگرام خود نوشت:” گفتن این مطلب در اینجا لازم است که هر بازیکنی حتی برای یک دقیقه هم که شده برای تیم محبوب پرسپولیس بازی کند قابل احترام بوده و شأن ایشان باید رعایت شود ولی بستن قرارداد شش ماهه یا یک ساله به هیچ عنوان در قد و قامت و منزلت باشگاه بزرگی همچون پرسپولیس نمی باشد.”

یکی از انتقاداتی که به این نوع قراردادها وارد است این است که بازیکن از اعتبار تیم های بزرگ به عنوان سکوی پرتاب استفده خواهد کرد در صورتی که با پایان یافتن زمان قرارداد نه تنها یکی از مهره هایی که در ترکیب جا افتاده از دست میرود بلکه از نظر مالی نیز چیزی از انتقال بازیکنان عاید باشگاه نمی‌شود.

بازیکن سابق پرسپولیس در ادامه مینویسد:” تجربه بزرگی را مسوولان باشگاه کسب کردند که حتی از سر ناچاری هم چنین قراردادهایی را با بازیکنان به امضا نرسانند و باشگاه را برای فصلهای بعد به مخاطره نیندازند.هرچند که پرسپولیس متکی به شخص نبوده و هیچگاه مانع پیشرفت بازیکنانش نمی باشد.قراردادها باید حداقل سه ساله بسته شده و خیال سرمربى و هوادار را از بابت ثبات تاکتیکى و تیمى راحت کرد.”