پرسپولیس

کمکهای مردمی به پرسپولیس در حساب کیست؟

فوتبال ترایب- از اتفاقات عجیب فوتبال ما این است که شماره حسابی از یک موسسه مالی اعتباری به صورت رسمی از طرف باشگاه پرسپولیس اعلام شده است که کمکهای هواداری به آن واریز شود ولی موسسه اعلام میکند که این باشگاه حسابی در آن ندارد. سوال مهم اینجاست: کمکهای هواداران به جیب چه کسانی رفته است؟

در گیر و دار مشکلات مالی که پرسپولیسی‌ها درگیر آن بودند از هواداران درخواست شد که به کمک باشگاه بیایند و مبالغی را برای رفع کردن مشکلات پرداخت کنند. شماره حسابی در موسسه مالی و اعتباری کوثرتوسط باشگاه پرسپولیس اعلام شد تا هواداران کمک‌های نقدی خود را به آن حساب بریزند. موسسه کوثر یکی از اسپانسرهای اصلی باشگاه پرسپولیس هم هست.

موضوع از آنجایی جالب شد که طبق قانون هیچ شرکت دولتی مانند شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس حق افتتاح حساب در موسسات مالی غیردولتی ندارد. استعلام از مراجع ذی‌صلاح نشان داد که این باشگاه هیچ حسابی در موسسه مالی کوثر ندارد.

حسابی که از طرف باشگاه پرسپولیس برای کمک‌های مردمی در این موسسه مالی اعلام شده به نام «کمک‌های مردمی هواداران پرسپولیس» ثبت شده است. حسابی که اگر به نام هواداران باشد باید با مجوز افرادی که در اساسنامه کانون هواداران دارای حق امضا هستند باشد. و هرگونه حکم و سمتی در این کانون باید به ثبت رسمی برسد که نرسیده، و اینکه این حساب بنام کدام فرد حقیقی یا حقوقی است و مبالغ این حساب چگونه و در کجا خرج شده است همچنان مبهم است؟!