پرسپولیس

معاون حقوقی پرسپولیس: منع قانونی برای جذب بازیکن خارجی نداریم

فوتبال ترایب- علی جمشیدی معاون حقوقی پرسپولیس اعتقاد دارد که از نظر قانونی منعی برای خرید بازیکن خارجی در پرسپولیس وجود ندارد و قانون فدراسیون شامل حال این تیم نمیشود.

فدراسیون طبق بخشنامه ای به تیمهای دارای پرونده قطعی در فیفا که هنوز تکلیفشان مشخص نشده اخطار داد که تا تعیین وضعیت پرونده ها نمیتوانند بازیکن خارجی جذب کنند. پرسپولیس تیمی است که بیشترین پرونده در دست اقدام و دارای حکم در فیفا دارد و در فهرست منتشره فدراسیون نیز صدرنشین است.

با این حال معاون حقوقی این باشگاه مدعی است این باشگاه محکومبت قطعی ندارد و همه پرونده های این باشگاه در فیفا باز است و بنابراین مشمول قانون فدراسیون نمیباشد. او در این باره گفت:” هواداران فهیم و پرشور باشگاه بزرگ پرسپولیس به این امر توجه داشته باشند که مصوبه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم جذب بازیکنان خارجی مربوط به باشگاه‌هایی می‌شود که حکم قطعی علیه آنها از سوی مراجع بین‌المللی صادر شده باشد. به این ترتیب، با لحاظ شرایط موجود، باشگاه پرسپولیس از این امر مبری است، چون پرونده‌ها در جریان بوده و هنوز به مرحله قطعی نرسیده‌اند و اظهارات درباره منع این باشگاه برای جذب بازیکنان خارجی به این دلیل، فاقد مبنای حقوقی است.”