پرسپولیس

روایت معاون حقوقی پرسپولیس از پرونده بازیکن سکو نشین

فوتبال ترایب- علی جمشیدی معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس مدعی است در قرارداد گولچ که به رای یک میلیارد و دویست میلیون تومانی فیفا منجر شد کوتاهی ای از طرف باشگاه صورت نگرفته است و کمیته انضباطی میبایست به این پرونده ورود می‌کرد.

به گفته جمشیدی درباره پائولو گولچ بازیکن سکونشین پرسپولیس که توانست حکم محکومیت پرسپولیس در فیفا را بگیرد این حکم قابل تجدید نظر است و کمیته انضباطی به دلیل تعلل در صدور رای موجب پیش آمدن این اتفاق شده است.

او اینگونه توضیح میدهد:” با عنایت به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، مرجع حل اختلاف در قرارداد بین دو طرف عناصر قضایی فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع دارای صلاحیت تعیین شده بود. این بند که به امضای بازیکن نیز رسیده است، حاصل یک کار کارشناسی و در جهت تقویت جایگاه عناصر قضایی فوتبال بود. بر همین اساس تخلفات این بازیکن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال منعکس شد اما برخلاف رویه سابق از رسیدگی به آن امتناع شد.”

او استنکاف کمیته انضباطی از صدور رای علیه این بازیکن که کشور را بدون هماهنگی با باشگاه ترک کرده بود، را عامل دست بالای وی در فیفا دانست و افزود:” همزمان نامبرده به فیفا مراجعه کرد و فیفا نیز طی نامه‌ای رسمی به باشگاه، از ما نتیجه رسیدگی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را درخواست کرده است. با توجه به این شرایط، نشستی حضوری با اعضای محترم کمیته استیناف داشته‌ایم و نظر به توضیحاتی که از سوی رئیس این کمیته ارائه شد، چنانچه موضوع از طریق ریاست فدراسیون فوتبال و با عنوان تجدید نظرخواهی ویژه به استیناف ارجاع شود، به آن رسیدگی کرده و نسبت به صدور رأی اقدام می‌کنند.”

جمشیدی خاطرنشان کرد: “مع‌الاسف با تطویل روند اداری و توجها به رأی صادره کمیته انضباطی فدراسیون که از نظر باشگاه فاقد مبنا و اساس حقوقی بوده، فیفا اقدام به صدور رأیی می‌نماید که قابلیت تجدید نظر دارد.”