آسیا

برنامه بازیهای جام باشگاه های فوتسال آسیا 2017 ویتنام

فوتبال ترایب- گروه بندی و برنامه بازیهای جام باشگاههای فوتسال آسیا که با حضور صنایع گیتی پسند اصفهان به عنوان نماینده ایران در پایتخت ویتنام برگزار خواهد شد، اعلام شد.

بر اساس این برنامه، گیتی پسند در گروه سوم مسابقات با تیمهایی از ژاپن و چین هم گروه خواهد بود. این بازیها از روز دوشنبه 29 تیر آغاز میشود و نماینده کشورمان در روزهای شنبه 31 تیر و دوشنبه 2 مرداد ساعت 14 به مصاف حریفان خواهد رفت.

گروه بندی این مشابقات به شرح زیر است:

گروه A : تای سون نام (ویتنام)، الظفره (امارات)، ویک وایپرز (استرالیا) ، ارم (قرقزیستان)

گروه B: نفت الوسط (عراق)، الریان (قطر)، واموس (اندونزی) ، دیسی اینوست (تاجیکستان)

گروه C: شورایکا اوزاکا (ژاپن)، صنایع گیتی پسند (ایران)، شنزن (چین)

گروه D: چونبوری (تایلند)، المالیک (ازبکستان)، بانک بیروت (لبنان)

برنامه کامل مسابقات جام باشگاه‌های فوتسال ۲۰۱۷ آسیا به ترتیب زیر اعلام شد:

گروه A :

پنجشنبه ۲۹ تیر: الظفره – ویک وایپرز – ساعت 16:30
تای‌سون نام – ارم – ساعت 19

شنبه ۳۱ تیر : ارم – الظفره – ساعت 16:30
ویک وایپرز – تای‌سون نام– ساعت 19

دوشنبه ۲ مرداد : ویک وایپرز – ارم– ساعت 16:30
تای‌سون نام – الظفره– ساعت19

گروه B:
جمعه ۳۰ تیر : الریان – واموس – ساعت 16:30
نفت الوسط – دیسی اینوست – ساعت 19

یکشنبه ۱ مرداد : دیسی اینوست – الریان – ساعت 16:30
واموس – نفت الوسط – ساعت 19

سه شنبه۳ مرداد : واموس – دیسی اینوست– ساعت 16:30
نفت الوسط – الریان – ساعت 19

گروه C:
پنجشنبه ۲۹ تیر : شنزن – شورایکا اوزاکا – ساعت 14
شنبه ۳۱ تیر : گیتی پسند – شنزن – ساعت 14
دوشنبه ۲ مرداد :شورایکا اوزاکا – گیتی پسند – ساعت 14

گروه D:
جمعه ۳۰ تیر : بانک بیروت – چونبوری – ساعت 14
یکشنبه ۱ مرداد : المالیک- بانک بیروت– ساعت 14
سه شنبه ۳ مرداد :چونبوری بلو وی – المالیک– ساعت 14

مرحله یک‌چهارم نهایی

پنجشنبه ۵ مرداد

تیم اول گروه D – تیم دوم گروه C- ساعت 12
تیم اول گروه C – تیم دوم گروه D- ساعت 14:30
تیم اول گروه B – تیم دوم گروه A- ساعت 17
تیم اول گروه A تیم دوم گروه B- ساعت 19:30

نیمه‌نهایی جمعه ۶ مرداد

برنده یک‌چهارم نهایی ۱ – برنده یک‌چهارم نهایی ۳ – ساعت 16
برنده یک‌چهارم نهایی ۲ – برنده یک‌چهارم نهایی ۴ – ساعت 19

رده‌بندی یکشنبه ۸ مرداد ساعت 16

فینال یکشنبه ۸ مرداد ساعت 16