لیگ ایران

استارت دورکاری نساجی قائمشهر در تهران

فوتبال ترایب- تیم فوتبال نساجی قائمشهر با هدایت کادر فنی جدید خود از امروز در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی آغاز می‌کند.

البته حضور تیم نساجی در تهران نه به دلیل تمرینات پیش فصل و آمادگی برای شروع لیگ یک که قرار است برای همیشه در تهران تمرنی کند و فقط برای انجام بازی ها به قائمشهر برود.

دستور عجیب علی امیری مدیرعامل تازه به بهانه نبود زمین تمرین خوب برای تیم صادر شده است و از این پس تمام تمرینات این تیم در تهران انجام می‌شود و نساجی تنها قبل از بازی‌های خانگی‌اش راهی قائمشهر شده تا دیدارهای خانگی‌اش را در شهر خود انجام دهد.

بدین ترتیب هواداران قائمشهری تقریبا هر دو هفته یک بار بازیکنان و کادر فنی تیم خود را به مدت حدود دو ساعت خواهند دید.

این اتفاق نادر برای تیم ریشه داری چون نساجی به ضعیف شدن ریشه های این تیم و کم شدن ارتباط کادر فنی و بازیکنان با شهر و هواداران پرشمار نساجی منجر خواهد شد و باید دید دور کردن نساجی از قائمشهر به کم شدن حاشیه از کنار تیم و عملکرد بهتر بازیکنان منجر خواهد شد یا حاشیه ای به حاشیه های متعدد اطراف نساجی خواهد افزود.