استقلال

فردا روز حساب استقلالی‌ها؛ چک ها نقد می‌شود؟

فوتبال ترایب- فردا شنبه 20 خرداد روز مهمی برای بازیکنان استقلال و مدیران این باشگاه است. چرا که روز نقد شدن چکهایی است که باشگاه به برخی از بازیکنان مهم و البته طلبکار باشگاه داده است.

این بازیکنان که ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد فصل گذشته خود را صورت چک برای این تاریخ دریافت کرده بودند، شرط آغاز مذاکرات برای تمدید قراردادشان در فصل بعد را وصول این چکها گذاشته بودند.

به نظر می‌رسد که مسئولین باشگاه تا حدود زیادی از بابت نقد شدن این چک ها خیال‌شان آسوده است. چرا که چک ها توسط موسسه مالی – اعتباری ای که حامی مالی استقلال است تضمین شده و معمولا این چک‌ها برگشت نمی‌خورد.

البته روی این چکها قید شده است مربط به قرارداد فصل 96-97 و این که مبلغ فصل آینده برای فصل گذشته پیش خور شود ممکن است بعدها مشکلاتی در قرارداد ها ایجاد کنند ولی همین که این چک ها پاس شود و قول مدیران باشگاه عملی شود، شرایط بهتری برای مذاکره با ستارگان آبی پوش محیا خواهد شد.