اروپا

برنامه کامل بازیهای جام کنفدراسیون ها 2017 روسیه

فوتبال ترایب- جام کنفدراسیون های 2017 روسیه از روز 27 خرداد ماه به مدت 14 روز با شرکت هشت تیم از قاره های مختلف برگزار خواهد شد.

در این دوره که آخرین دوره برگزاری رقابت ها به این شکل است روسیه میزبان جام جهانی، المان قهرمان جام جهانی 2014 به همراه شش قهرمان از شش قاره در دو گروه چهار تیمی رقابت خواهند کرد. پرتغال قهرمان آفریقا، مکزیک قهرمان کونکاکاف، شیلی قهرمان آمریکای جنوبی، استرالیا قهرمان آسیا، کامرون قهرمان آفریقا و نیوزلند قهرمان اقیانوسیه هستند.

گروه اول مسابقات جام کنفدراسیونه 2017 روسیه با حضور میزبان، نیوزلند، مکزیک و پرتغال خواهد بود و گروه دوم نیز متشکل از المان، شیلی، کامرون و استرالیاست.

برنامه مرحله گروهی این رقابت ها مطابق جدول زیر خواهد بود:

و برنامه مرحله نهایی این مسابقات نیز به صورت زیر برگزار خواهد شد: