اسپانیا

انگشت اتهام جرارد پیکه به سوی رسانه ها

فوتبال ترایب- جرارد پیکه، مدافع اسپانیا پس از اینکه توسط هواداران تیم ملی اسپانیا هو شد رسانه ها را در ایجاد موج منفی علیه خودش مقصر دانست.

ستاره بارسلونا پس از بازی دوستانه روز چهارشنبه اسپانیا مقابل کلمبیا در مورسیا که به تساوی 2-2 انجامید از سوی هواداران مورد اعتراض قرار گرفت.

پیکه معتقد است صحبت های بی وقفه در مورد این اتفاق موجب شده تا این مسئله دوباره تکرار شود. او گفت:”یک سال است که در مورد این ماجرا از من سوال می کنید. شما به این اتفاق بها دادید.

مردم از دیدارهای یورو دیگر برایم صوت نمی زدند و مرا هو نمی کردند اما شما با حرف هایتان موجب شدید دوباره شروع کنند.”

پیکه پیش از این به دلیل حمایت از جدایی طلبی کاتالان از اسپانیا از طرف هواداران هو شده بود اما او تاکید کرد دلیل هو کردن های اخیر هواداران این نبود و گفت:”مردم صوت نمی زدند و دوباره شروع به این کار کردند. شما فکر می کنید به خاطر حمایت من از استقلال کاتالونیا بوده است؟

فکر می کنید آنها به دلیل مسائل سیاسی مرا هو می کنند؟ آیا من هیچ وقت در این مورد صحبتی کرده ام؟ این مسئله ای است تا به حال 20 بار به آن پاسخ داده ام. می توانید روزنامه ها را ببینید.”