ایران

سقوط دو پله ایران در رنکینگ فیفا؛ همچنان تیم اول آسیا

فوتبال ترایب- تازه ترین رنکینگ تیم های ملی توسط فیفا منتشر شد و تیم ملی کشورمان با دو پله سقوط دررده 30 قرار گرفت ولی همچنان بهرتین تیم آسیا است.

علت این سقوط در رده بندی عدم برگزاری بازی ملی بوده که باعث شده است برخی تیم های نزدیک به ایران با نتیجه گیری در بازی های خود از نظر امتیازی برتری کسب کنند. باید دید تیم کشورمان در بازی دوستانه با مونته نگرو و بازی با ازبکستان چه خواهد کرد و دوباره جایگاه خود را پس خواهد گرفت یا خیر.

در بالای این رده بندی نیز تیمهای برزیل، آرژانتین، آلمان، کلمبیا و شیلی قرار گرفته اند.