ایران

سردار و گوچی در بین 500 بازیکن برتر دنیا به انتخاب ورلدساکر

فوتبال ترایب- نشریه معتبر ورلدساکر فهرست 500 بازیکن برتر حال حاضر دنیا را اعلام کرد که در آن نام سردار آزمون و رضا قوچان نژاد، دو ستاره تیم ملی ایران هم دیده می شود.

در این فهرست که هر ساله توسط نشریه ورلدساکر منتشر می شود، در مورد سردار آمده است:” آینده دارترین ستاره فوتبال ایران همچنان در روسیه می درخشد و در رقابت های مقدماتی جام جهانی هم بازیکن ثابت تیم ملی کشور بود.”

در حالی که سردار سال گذشته هم در این فهرست بود، رضا قوچان نژاد به عنوان یکی از ورودی های جدید این لیست معرفی شده است:” او در اولین فصلش در بازگشت به هلند در فرم بسیار خوبی قرار داشت و در مقدماتی جام جهانی هم برای ایران خوب کار کرد.”