اسپانیا

تایید حکم 21 ماه حبس لیونل مسی و پدرش

فوتبال ترایب- دادگاه عالی اسپانیا فرجام خواهی لیونل مسی و پدرش، خورخه برای حکم زندان 21 ماهه شان به اتهام فرار مالیاتی را رد کرد.

ستاره آرژانتینی بارسا سال گذشته در دادگاهی در اسپانیا به دلیل سه فقره فرار مالیاتی بین سال های 2007 تا 2009 مجرم شناخته و به 21 ماه زندان و پرداخت 2 میلیون یورو جریمه محکوم شد.

 پدر او، خورخه هم به همین مدت زندان و پرداخت 1.5 میلیون یورو جریمه محکوم شده بود. هرچند فرجام خواهی این دو برای رد این حکم پذیرفته نشد اما به دلیل بازگرداندن شدن مبلغ مالیات مورد نظر، دوران محکومیت خورخه مسی از 21 ماه به 15 ماه کاهش پیدا کرد.

البته براساس قوانین اسپانیا، افرادی که سابقه محکومیت کیفری ندارند، برای محکومیت های کمتر از دو سال زندان، حبس نخواهند شد.

مسی و پدرش متهم هستند که بین سال های 2007 تا 2009، با استفاده از مجموعه ای از کمپانی های صوری، حدود 4.2 میلیون یورو فرار مالیاتی داشتند.

مسی در طول دادگاه بارها تاکید کرد که این موضوع اطلاعی نداشته و تمام مسائل مربوط به امور مالی اش را پدر و وکلایش انجام می دادند.