لیگ ایران سپاهان

رامین رضاییان در لیست کرانچار نیست

فوتبال ترایب- رامین رضاییان پس از اخراج از پرسپولیس یکی از اهداف جذاب تیمها برای حضور در کناره های خط دفاعی بوده است. به غیر از خبر پیشنهادهای خارجی رامین، سپاهان هم به عنوان یکی از مشتریان وی معرفی شده بود.

سرپرست سپاهان اما این موضوع را به طور کلی تکذیب میکند:‌ “رامین رضائیان در فهرست آقای کرانچار نبوده و ما هم هیچ مذاکره‌ای با او نداشته‌ایم. در حال حاضر باشگاه با چند بازیکن مذاکره کرده است اما هنوز قراردادی به امضا نرسیده و نمی‌توانیم نامی از کسی ببریم”

گرچه سابقه به عکس شدن این تایید و تکذیب ها زیاد است ولی به علت خصوصیات اخلاقی خاص رضاییان و تفکرات کرانچار بعید به نظر میرسد که یاغی پرسپولیس در نقشه های سپاهان حضور نداشته باشد.