انگلیس

دوست ولادیمیر پوتین به دنبال خرید آرسنال

فوتبال ترایب- علیشیر عثمانوف، الیگارش روس، پیشنهادی خیره کننده و هفگفت برای خرید باشگاه آرسنال ارائه داد.

عثمانوف که در حال حاضر 30 درصد از سهام باشگاه آرسنال را در اختیار دارد، در نامه ای به استن کرونکه، سهامدار اصلی باشگاه، از او خواست تا در ازای یک میلیارد پوند، کل سهامش را به او واگذار کند اما کرونکه این پیشنهاد را که ماه گذشته ارائه شده بود، رد کرد.

یک منبع نزدیک به باشگاه آرسنال به خبرنگاران گفت:” دو هفته قبل، فکر می کردم که واقعا اتفاقی رخ خواهد داد اما اکنون دیگر مطمئن نیستم.”

عثمانوف که رابطه نزدیکی هم به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دارد، از هواداران ادامه کار آرسن ونگر در آرسنال است.

او ماه گذشته گفته بود:” فکر نمی کنم مربی به تنهایی مقصر اتفاقاتی باشد که رخ می دهد. به مقداری ثبات نیاز است. از جمله آماده شدن برای پیدا کردن جانشینی برای ونگر اما به شیوه ای محترمانه. می توانم پیشنهاد بدهم که خود ونگر جانشینی برای خودش پیدا کند.”

گفته می شود عثمانوف که در صنعت فلزات فعالیت می کند، از میزان سرمایه گذاری مالی در آرسنال راضی نیست.

کرونکه آمریکایی در سال 2007، ابتدا 9.9 درصد از سهام آرسنال را خرید و به تدریج آن را به 67 درصد افزایش داد. عثمانوف هم که صاحب بزرگترین کشتی تفریحی دنیاست، سهامش را سال گذشته ه 30 درصد رساند.