لیگ ایران

با بازیکنان تحریمی استقلال خوزستان برخورد خواهد شد

فوتبال ترایب- مسئول مسابقات سازمان لیگ با تهدید بازیکنان استقلال خوزستان که به فرودگاه نرفته اند اعلام کرد که آنها موظف به ‏حضور در مسابقه های رسمی هستند.‏

اعتصاب آبی های اهوازی این بار به جاهای باریک کشیده شد. این بار بازی این تیم در اهواز نیست که بگوییم دقایقی قبل از بازی میتوان بازیکنان را به زمین فرستاد. بازی در عمان است و بازیکنان باید روز سه شنبه در مقابل رقیب قدرتمندی همچون الهلال عربستان ظاهر شوند ولی امروز صبح بازیکنی در فرودگاه حضور نیافت.

این عدم حضور اگر به لغو بازی رفت با الهلال منجر شود عواقب بدی برای ایران و نمایندگان ایران خواهد داشت. به همین دلیل سعید فتاحی مسئول مسابقات سازمان لیگ نیز وارد موضوع شد و اظهار داشت:” بازیکنان و مربیان موظف به حضور در مسابقات ‏رسمی هستند و در غیر اینصورت موضوع از طریق کمیته های اخلاق و انضباطی پیگیری ‏می شود و احتمالا با محرومیت هایی از قبیل حضور در نقل و انتقالات و محرومیت ‏حضور در مسابقات مواجه می شوند.‏”

به این ترتیب بازیکنان استقلال خ. وارد قمار خطرناکی شده اند که هم آینده کاری خودشان را درگیر مشکل خواهد کرد و هم برای تیم و کشور ایجاد حاشیه میکند. گو اینکه به نظر نمیرسد این حرکت، مسیری باشد که آنها را به مطالباتشان برساند.