تراکتورسازی پرسپولیس

سنگ گسترش فولاد برای پیوستن مدافع تراکتور به پرسپولیس

 

فوتبال ترایب- مدیرعامل گسترش فولاد نه تنها برای داریوش شجاعیان، بازیکن دارای قرارداد خود شروط سنگین معین کرده است بلکه از حربه چک ضمانت سعید آقایی، بازیکن ازاد این تیم نیز برای راندن مشتریان از اطراف وی استفاده می‌کند.

هوشنگ نصیرزاده که تخصصش قانون فوتبال است برای مشتریان سعید آقایی اینگونه خط و نشان کشید:” آقایی دارای قرارداد رسمی با باشگاه گسترش فولاد نیست، اما دارای تعهدات مالی است. هر باشگاهی که او را بخواهد، باید این تعهدات را مد نظر قرار بدهد.”

ماجرا به چک ضمانت آقایی برمی‌گردد. او پس از اتمام خدمت سربازی‌اش در تراکتورسازی با ارایه یک چک ضمانت یک‌ونیم‌ میلیارد تومانی به باشگاه گسترش فولاد، از آنها اجازه گرفت تا همچنان در تزاکتورسازی بماند. حالا او برای جدا شدن از تراکتورسازی، شرایط خاصی دارد. او برای اینکه از تراکتورسازی جدا شود، باید از باشگاه گسترش فولاد رضایت‌ بگیرد.

 مدیرعامل باشگاه گسترش ادامه داد: “سعید آقایی بر اساس آداب حرفه‌ای، برای جدا شدن از باشگاهی که با آن قرارداد داشت، تعهداتی داده بود که باید آن را تسویه کند. سعید آقایی اگر بخواهد می‌تواند به گسترش فولاد برگردد و با ما قرارداد امضا کند، اما اگر به هر باشگاه دیگری غیر از گسترش فولاد برود، باید تعهدات مالی خود را در اینجا تسویه کند، وگرنه می‌توانیم مطابق آیین نامه انضباطی مانع بازی رسمی او در پرسپولیس،‌ سپاهان یا هر باشگاه دیگری شویم. تراکتورسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست.”

او با اشاره به علاقه لوکا بوناچیچ برای حفظ آقایی افزود: “لوکا بوناچیچ ابراز تمایل کرده که سعید آقایی در گسترش فولاد بازی کند، اما چون قراردادی با او نداریم. اگر خودش بخواهد می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر هم آقایی بخواهد در هر تیم دیگری بازی کند، باید چکی که در دست ما دارد را پاس کند. حالا می‌تواند با هزینه شخصی این چک را پرداخت کند یا توسط باشگاه جدیدش.”