لیگ ایران تراکتورسازی

راهکار تازه تراکتورسازی برای دور زدن تحریم فیفا

فوتبال ترایب- مدیران تراکتورسازی یک روش دور زدن محرومیت نقل و انتقال را در آیین نامه ها یافته اند. استفاده از روزنه خرید بازیکن آزاد پس از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات.

تراکتورسازی به دلیل محکومیت در فیفا و بدهی به بازیکنان و کادر سابق خود از پنجره نقل و انتقالات تابستانی محروم شده است و نمیتواند بازیکن تازه ای جذب کند. از این رو مدیران این تیم در تلاش هستند که بازیکنان فعلی را در تیم حفظ کنند و البته تا به امروز دو تن از بازیکنان تاثیر گذار خود، ادینیو و کرار را از دست داده اند.

در بند 6 ماده 21 آئین نامه نقل و انتقالات بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران آمده است: ” طبق ماده 6 از قوانین نقل و انتقال بازیکنان حرفه ای فیفا هر باشگاه در طول فصل می تواند حداکثر 3 بازیکن آزاد و حائز شرایط را که در زمان نقل و انتقالات نتوانسته اند با آنها قرارداد منعقد نمایند را به خدمت بگیرند .”

به این ترتیب پس از پایان زمان قانونی نقل و انتقالات تابستانی پنجره تیم تراکتورسازی برای جذب سه بازیکن آزاد باز می شود و مدیران این تیم در تلاش هستند با سه بازیکنی که در انتهای فصل آزاد محسوب میشوند مذاکره و به توافق برسند و در آن زمان نسبت به ثبت قرارداد آنها اقدام کنند. این بازیکنان میتوانند از هفته ششم در ترکیب این تیم مورد استفاده قرار بگیرند.

تبریزی ها البته در تلاش هستند با تعیین وضعیت نورالهی و عالیشاه، از این دو مهره رایگان به عنوان دو نفر از سه نفر آزاد در فصل جدیدی بهره بگیرند و باید دید وضعیت سربازی این دو تا آن موقع به چه شکل خواهد بود.