لیگ ایران

ابهام زدایی تاج درباره قانون عدم جذب بازیکن خارجی

فوتبال ترایب- رییس فدراسیون در پاسخ به ابهام درباره قانون عدم جذب بازیکن خارجی توسط باشگاههایی که در فیفا پرونده دارند تصریح کرد که منظور فدراسیون پرونده های منجر به رای است و صرف داشتن پرونده در فیفا برای باشگاه محرومیت نمی اورد.

پیش از این دو نامه متفاوت از سوی فدراسیون و سازمان لیگ این شائبه را به وجود آورده بود که چه پرونده ای نزد فدراسیون دلیل محرومیت از خرید بازیکن خارجی خواهد بود.

مهدی تاج در باره این گونه پرونده ها اظهار داشت:” صرف داشتن پرونده در فیفا یک باشگاه را از جذب بازیکن و مربی خارجی جدید محروم نمی کند. موضوع چیز دیگری است ولی بعضی ها خودشان صحبتهایی را مطرح می کنند. آن دسته از پرونده هایی که حکم قطعی آن صادر شده و محکومیت برای آن در نظر گرفته است، از خرید بازیکن خارجی جدید محروم است.”

البته تاج راه چانه زنی در این مورد را باز میگذارد و می افزاید:” فدراسیون فوتبال خانه مدیران باشگاه هاست که می توانند بیایند، مذاکره کنند و حتی به مسائل اعتراض کنند. این بهتر از این است که بعضی ها بدون اطلاعات صحبتهایی را مطرح کنند.”

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که چه باشگاه هایی در فیفا پرونده دارند مجددا بر تفاوت داشتن پرونده و حکم قطعی تاکیر کرد و اظهار داشت:” پرونده که باید باشد. مگر می شود باشگاهی پرونده نداشته باشد! هرکسی می تواند برود و در فیفا پرونده درست کند چه ناحق و چه حق. بیشترین پرونده متوجه باشگاه پرسپولیس است. البته هیچکدام مربوط به دوره مدیریت فعلی باشگاه نیست. مدیران قبل هم زحمت خود را کشیدند. باید تلاش کنیم که پرونده ها اضافه نشود.”