پرسپولیس

علی دایی و زخم 10 میلیارد تومانی پرسپولیس از دوران مدیریت رویانیان

فوتبال ترایب- درصورت پیروزی علی دایی در دعوی خود علیه باشگاه پرسپولیس، ممکن است پرسپولیس تنها به خاطر دو مربی زمان محمد رویانیان، ده میلیارد تومان جریمه پرداخت کند.

علی دایی روز گذشته در کمیته استیناف فدراسیون پیگیر مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس شد. این باشگاه پیش از این به پرداخت دو میلیارد و پانصد میلیون تومان بابت اصل طلب و یک میلیارد تومان بابت مالیات قرارداد دایی محکوم شده بود. مدیران باشگاه با فرجام خواهی سعی در به تعویق انداختن پرونده کرده اند ولی به نظر میرسد این جریمه دیر و زود داشته باشد ولی سوخت و سوز، خیر.

حضور مدیران نامتخصص و پوپولیست در عرصه فوتبال کشور نتیجه ای جز خرابی و ریخت و پاش به بار نیاورده است. محمد رویانیان سرداری بود که در سال 90 به مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس گمارده شد. او با ریخت و پاش فراوان و قراردادهای هنگفت با ستاره ها و مربیان مختلف سعی در به دست آوردن دل هواداران این باشگاه داشت.

نمونه ای از هنرنمایی رویانیان در قرارداد دایی دیده میشود. علی دایی در قرارداد 3 ساله ای که با محمد رویانیان امضا کرده بود، درج کرده بود که اگر باشگاه به دلیل نامشخص حکم اخراج وی را بدهد او حق و حقوق خود را تا پایان طلب خواهد کرد و باشگاه موظف به پرداخت آن است. دایی پس از برکناری توسط سرپرست بعدی باشگاه، تنها مبلغ سال دوم خود را دریافت کرد و حالا 2 مطالبه جداگانه دارد؛ ابتدا بحث مالیات قرارداد که یک میلیارد تومان بریده شده است و دوم دستمزد سال سوم که در حدود 2 و نیم میلیارد تومان است. رقم سرسام‌آوری که طبق قرارداد باید به دایی پرداخت شود.

در صورتی که رای پرونده دایی قطعی شود، پرسپولیس فقط بابت دو مربی منصوب رویانیان مانوئل ژوزه و علی دایی، نزدیک به ده میلیارد تومان بدهکار خواهد شد. مبلغی که به راحتی سرانه مالی یک تیم لیگ برتری را تامین خواهد کرد.

مدیران باشگاه پرسپولیس هنوز واکنشی نسبت به این خبر از خود نشان نداده است. البته تجربه نشان داده است که اینگونه شکایات با تاخیر زیاد همراه میشود ولی سایه سنگین این دعاوی همیشه برای باشگاه ها مشکل ساز خواهد بود.