تراکتورسازی

آقای آجورلو، تراکتور سازی را نابود کردی

فوتبال ترایب- سعید عباسی، عضو هیات مدیره تراکتورسازی، دل پری از مدیرعامل این تیم دارد. او مصطفی آجورلو را متهم میکند که سرخود تصمیم میگیرد و با کارهای خود تراکتورسازی را به نابودی کشانده است.

عضو هیات مدیره این باشگاه درباره شیوه مدیریتی آجورلو اظهار داشت:” اگر امسال هم بخواهند با همین روش و علی‌الرأس اقدامات خود را انجام بدهند، اجازه نمی‌دهیم. ما با ادامه کار آجورلو مخالف هستیم. ایشان با سوء مدیریت خود، تراکتورسازی را نابود کرده است و اصلاً در باشگاه حضور ندارد. معضل اصلی این است که کسانی در باشگاه گذاشته که حتی دست چپ و راست خود را هم نمی‌شناسند.”

عضو هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی با انتقاد شدید از مدیرعامل این باشگاه، گفت: آقای آجورلو مرتکب خلاف شده و اگر قرار است ما بمانیم، در انتخاب مدیرعامل تجدیدنظر می‌کنیم.

او هدف از انتصاب آجورلو در این تیم را آماده کردن باشگاه برای انتقال به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: ” آقای آجورلو برای فروش باشگاه آمده بود، نه تصدی‌گری. یکی از مواردی که ایشان خلاف کرده، همین است که باید تیم را می‌فروخت؛ نه اینکه بخواهد تیم را بگرداند و سرمربی و بازیکن بگیرد؛ این جزو مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح بود. ایشان خلاف کرده و باید پاسخگو باشد.”

عباسی در ادامه افزود:”اگر قرار بود کار به همین شکل ادامه پیدا کند، ما که بهتر در باشگاه درآمدزایی می‌کردیم. بحث من هم فقط آجورلو نیست. اینکه ما چهار نفر را در تبریز ببینیم که یک تیم پشتیبان برای خودمان جمع کنیم، درست نیست. مسائل مالی باشگاه مشخص و شفاف نیست که این هم یکی از مشکلات است. ما به عنوان هیأت مدیره باید پاسخگو باشیم ولی متأسفانه در جریان هیچ یک از مسائل باشگاه نیستیم.”