پرسپولیس

پیشنهاد برای سروش رفیعی از بوندسلیگای دو

فوتبال ترایب- پیشنهاد آلمانی سروش رفیعی از تیم هایدنهایم که در بوندسلیگای دو حضور دارد، رسیده است. سروش که قراردادش با پرسپولیس در این فصل به پایان میرسد و به عنوان بازیکن آزاد میتواند تیم بعدی خود را انتخاب کند.

هایدنهیم تیمی متوسط در لیگ دوی آلمان است و در فاصله یک هفته تا پایان بازیهای این فصل در رده هشتم قراردادر. این تیم در سه سال پیش به بوندسلیگای دو صعود کرده و در دوره های قبل نیز رتبه های 8 و 11 را به دست آورده است.

با توجه به موقعیت این باشگاه در جدول لیگ و همچنیین سابقه اندک آن در فوتبال آلمان، به نظر نمیرسد مقصد درخوری برای ادامه فوتبال سروش رفیعی باشد مگر اینکه پیشنهاد مالی خوبی به او داده شود.