تراکتورسازی

عزم تراکتورسازی برای حل پرونده ها : تونی هم تسویه شد

فوتبال ترایب- مدیران تراکتورسازی در این فصل بیش از اینکه به بازیکنان فعلی برسند، سعی در حل مشکلات گذشته باشگاه و جلب رضایت شاکیان خارجی کردند تا سایه تحریم فیفا را ازر سر دور کنند. در راستای این سیاست، چند تن از شاکیان تراکتور با پرداخت قسطی مطالباتشان موافقت کردند و روز گذشته با پرداخت آخرین قسط دو تن از طلبکاران، پرونده قرمزهای تبریز در فیفا سبک تر شد.

تونی اولیویرا سرمربی سابق و ژائو ویلا بازیکن پرتغالی پیشین تراکتورسازی با دریافت آخرین مبلغ طلبکاری، تسویه حساب کامل شدند تا در کنار فلاویو لوپز از فهرست بستانکاران باشگاه خط بخورند.

مدیران این باشگاه در حال حاضر منتظر تامین بودجه برای پرداخت قسط دیگر شاکیان خود هستند.