لیگ ایران پرسپولیس

ابهام در قانون فدراسیون: چه تیمهایی نباید بازیکن خارجی بگیرند؟

فوتبال ترایب- در آستانه فصل نقل و انتقالات قانون جدید فدراسیون درباره باشگاه هایی که به بازیکنان خارجی سال های گذشته خود بدهکار هستند حرف وحدیث های زیادی به وجود آورده است. فدراسیون این باشگاهها را از خرید بازیکنان جدید خارجی منع کرده است اما سوال این است: دقیقا یک باشگاه با چه شرایطی اجازه جذب بازیکن خارجی دارد؟

در موضوع ابلاغ این قانون دو نامه وجود دارد. نامه ای که دبیرکل فدراسیون به رییس کمیته وضعیت بازیکنان ارسال کرده است و نامه ای که سازمان لیگ به باشگاه ها ارسال کرده است.

تفاوت مهم این دو نامه در یک عبارت بسیار تاثیرگذار است. در نامه علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون ذکر شده است که باشگاه هایی که پرونده خارجی “منجر به حکم” در فیفا دارند حق جذب بازیکن خارجی ندارند. این در حالی است که حیدر بهاروند رییس سازمان لیگ در نامه اش به صرف داشتن پرونده در فیفا باشگاهها را محروم میداند.

وجود این عبارت تفاوت زیادی در ماجرا ایجاد خواهد کرد. شرط اولیه فدراسیون جدا از انتقاداتی که به آن وارد است، منطقی است ولی صرف داشتن پرونده و صرف شکایت یک بازیکن از یک باشگاه نمیتواند دلیل محکومیت باشگاه و محروم شدن آن باشد.

جدا از این تناقض، تعریف های متفاوتی که از بازیکن خارجی صورت گرفته است برای فدراسیون مشکل ساز خواهد شد. پرسپولیس با منشا به این بهانه قرارداد میبندد که او را از لیگ داخلی جذب کرده و مصداق بازیکن خارجی نیست. یا تراکتور به دنبال تمدید کرار بازیکن فصل گذشته خود است و مشخص نیست آیا او بازیکن خارجی مد نظر فدراسیون محسوب میشود یا خیر.

انتقاد دیگری که به این قانون وارد میشود این است که به طلب های داخلی توجهی نشده است. بازیکنان داخلی که طلبهایشان سالها از تیمهای مختلف تلنبار شده است هیچ حمایتی از طرف فدراسیون ندارند و همچنان در راهروهای باشگاه ها به دنبال زنده کردن طلب های خود خواهند ماند.

به نظر میرسد فدراسیون علاوه بر شفاف سازی تعریف خود از باشگاه خاطی مضوع این قانون، باید به صورت واضح و صریح باشگاههای متخلف و بازیکنان و مربیان مورد نظر قانون را به رسانه ها اعلام نماید تا جلوی هر گونه سو استفاده و تفسیر به رای گرفته شود.