اروپا ایتالیا

رسمی: استفانو پیولی از اینتر اخراج شد

فوتبال ترایب- استفانو پیولی، سرمربی اینتر، به دلیل کسب نتایج ضعیف از این تیم اخراج شد.

این مربی باتجربه که در میانه فصل جانشین فرانک دی بوئر روی نیمکت نرآتزوری شده بود، شروع خوبی در سن سیرو داشت و این تیم را به کسب سهمیه اروپایی امیدوار کرد اما در هفته های اخیر اینتر افت محسوسی داشت و از 7 دیدار اخیرش، تنها دو امتیاز کسب کرد.

همین مسئله باعث شد تا مدیران اینتر در نهایت تصمیم به اخراج پیولی بگیرند. گفته می شود که تا پایان فصل، استفان وکی، دستیار پیولی، هدایت اینتر را بر عهده خواهد داشت.