آسیا

برنامه بازیهای مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

فوتبال ترایب- در اولین مرحله حذفی لیگ قهرمانان، سه نماینده از ایران حضور دارند. با توجه به اینکه هر سه نماینده ما در گروه خود دوم شدند بنابراین هر سه در دیدار رفت، میزبان هستند. استقلال و پرسپولیس در آزادی میزبان رقبا هستند ولی استقلال خوزستان به دلیل رودررویی با نماینده عربستان در خارج از ایران میزبان خواهد بود.

بازی های مرحله یک هشتم دوشنبه و سه شنبه، یک و دو خرداد برگزار خواهد شد و بازیهای برگشت نیز دوشنبه و سه شنبه هشتم و نهم خرداد انجام میشود. برنامه و زمان این بازیها طبق جدول زیر است: