اروپا

ادووکات: نمی خواستم سرمربی هلند شوم

فوتبال ترایب- دیک ادووکات، سرمربی جدید تیم ملی هلند، شایعات در مورد تقاضایش از فدراسیون فوتبال هلند برای برعهده گرفتن این پست را رد کرد.

روز گذشته فدراسیون فوتبال هلند دیک ادووکات را به عنوان سرمربی جدید نارنجی ها معرفی کرد. ژان پل دکوسو، مدیر فدراسیون فوتبال هلند، اعلام کرد که ادووکات از طریق واسطه هایی برای برعهده گرفتن این پست اعلام آمادگی کرد، ادعایی که این مربی 69 ساله به شدت آن را رد کرد.

” این حرف ها بی معنی است؛ اینکه من برای این پست، التماس کردم. من تمایلی برای هدایت تیم ملی نداشتم و در ابتدا خودم را جزو گزینه ها هم به حساب نمی آوردم.

اگر افراد دیگری اسم من را مطرح کردند یا مدیر برنامه ام به فدراسیون فوتبال هلند توصیه کرد، به این خاطر نبوده که من از آنها خواسته ام.

اگر آنها به دنبال مربی دیگری می رفتند، از نظر من مشکلی نبود. اما این اتفاق رخ نداد و آنها من را انتخاب کردند.”