تراکتورسازی

عالیشاه و نورالهی قربانی اشتباهات مدیران تراکتورسازی

فوتبال ترایب- دو بازیکن آماده و موثر پرسپولیس به دلیل تخلفات باشگاه تراکتورسازی و قانون سربازی بازیکنان شاید یک فصل دیگر از فوتبال دور بمانند.

امید عالیشاه و احمد نورالهی که وزنه های قابل اتکایی در ترکیب پرسپولیس بودند بنا به قانون سربازی به تیم تراکتورسازی ملحق شدند. اینکه اصلا چرا تیمی مثل تراکتورسازی که عملا تیم نظامی نیست می‌تواند رایگان از این بازیکنان استفاده ببرد بحث جداگانه ای را می‌طلبد. ولی حال که این دو در اوج دوران فوتبالی خود به این تیم وارد شده اند به دلیل محرومیت تراکتورسازی نمی‌توانند برای این تیم بازی کنند.

بر اساس قانون سازمان لیگ: «بازیکنانی که به عنوان سهمیه سرباز از سوی مراجع ذی‌صلاح به باشگاه‌های نظامی و انتظامی اختصاص داده می‌شوند ‌باید تا پایان دوران سربازی خود را در آن باشگاه سپری كنند و حق انتقال به دیگر باشگاه‌های نظامی و انتظامی را ندارند.»

بنابراین آنها نه تنها نمی‌توانند به تیم های دیگر لیگ برتر بروند بلکه حتی به دیگر تیم های نظامی هم نمیتوانند وارد شوند. و این گونه، کورسوی امیدی که با احتمال رفتن این دو بازیکن به فجرسپاسی یا ملوان روشن شده بود هم خاموش خواهد شد. در عمل این دو، حکم چوب دو سر طلا را پیدا کرده اند، نه می‌ توانند به تیم دیگری بروند و نه تراکتور اجازه دارد از آنها استفاده کند.

به این ترتیب یک فصل و نیم از روزهای اوج دو بازیکن خوب باشگاهی اسیر ندانم کاری و بی برنامگی مدیران قبلی و فعلی تراکتورسازی شد.